Firma EUROCOIN PARTNERS, spol. s r. o. vznikla v roku 1993. Firma sa zaoberá výrobou zariadení a službami v oblasti zábavnej techniky. Od svojho založenia sme vyrobili približne 4000 výherných hracích prístrojov a video-lotérijných terminálov pre tuzemský trh i export.

Do herní a zábavných centier dodávame systém prémiovej hry, zabezpečovacie zariadenia pre zábavnú techniku a rôzne príslušenstvo.

Vykonávame zákazkový servis výherných prístrojov, video-terminálov, elektronicko-mechanických ruliet, zábavných automatov a iných výrobkov zábavnej techniky. Pre uvedené zariadenia zabezpečujeme dodávky potrebných náhradných dielov.

Spoločnosť venuje mimoriadnu pozornosť aj vývoju nových hier a kabinetov pre výherné prístroje.


Výroba výherných prístrojov a videolotérií (VP a VLT)

Výroba príslušenstva (stolíky, stoličky, ...)

Servis výherných hracích automatov (VHA), VLT, ruliet a zábavných automatov

Prémiová hra - systém Eurocoin JACKPOT

Prenájom VP a VLT

Komplexná realizácia herní na kľúč

Individuálny systém ochrany výherných prístrojov